Burun Esteti?i Deviasyon Ameliyat?

PDFYazdıre-Posta

Deviasyon ameliyatlar?nda e?ri olan septum k?k?rda??n?n iflah olmaz k?s?mlar? tamamen ?kar?l?yor. kalan ve dzeltilebilir durumda olan k?k?rdaklar da ?ekillendiriliyor. bu burun esteti?i gibi zor bir i?lem de?il ve ?kar?lan k?k?rdaklar burnun ?ekillendirilmesinde ok i?e yarad??? iin estetik ameliyatada katk? sa?l?yor. dolay?s? ile bu iki ameliyat?, yani estetik ve t?kan?kl?k ameliyatlar?n? ayn? ki?inin ayn? anda yapmas? bence ok nemli.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYI

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi