Burun Esteti?i Deviasyon Ameliyat?

Yazdır

Deviasyon ameliyatlar?nda e?ri olan septum k?k?rda??n?n iflah olmaz k?s?mlar? tamamen ?kar?l?yor. kalan ve dzeltilebilir durumda olan k?k?rdaklar da ?ekillendiriliyor. bu burun esteti?i gibi zor bir i?lem de?il ve ?kar?lan k?k?rdaklar burnun ?ekillendirilmesinde ok i?e yarad??? iin estetik ameliyatada katk? sa?l?yor. dolay?s? ile bu iki ameliyat?, yani estetik ve t?kan?kl?k ameliyatlar?n? ayn? ki?inin ayn? anda yapmas? bence ok nemli.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYI