PDFYazdıre-Posta

Burun Esteti?i Hangi Sorunlar ?in Uygulan?r ?

Rinoplasti, burun ?eklinin dzeltildi?i bir giri?im olmakla birlikte, nefes alma problemleri de ayn? ameliyatta dzeltilmektedir. Burun esteti?inde ama yzdeki di?er olu?umlarla uygun orant? ve bykl?e sahip iyi nefes alma fonksiyonu olan bir burun olu?turmakt?r.

Her burun estetik ameliyat? burnu kltmek demek de?ildir. E?er burnun uzunlu?u ve yksekli?i yzn di?er olu?umlar?yla oransal olarak kk ise bu oran? dzeltmek iin k?k?rdak ve kemik ilaveleri yap?labilir.

Bize gre en gzel sonular estetik ameliyat oldu?u ba?kalar? taraf?ndan anla??lmayan herhangi bir asimetrisi olmayan, yz ile orant?s? uyumlu ve do?al burunlard?r.


Detayl? Bilgi iin Doktorunuza Sorun...


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi