Haberler

PDFYazdıre-Posta

cansudereSon dnemde burun esteti?i ameliyatlar?n?n artt???n?, erkek hastalar?n genellikle "Kurtlar Vadisi" dizisi oyuncusu Necati ?a?maz ile ?ovmen Beyaz?t ztrkn kad?nlar?n ise Hlya Av?ar ile Ebru Gnde? burnuna sahip olmak istediklerini bildirdi.

Karadenizde son dnemde, medyan?n ve zel hastanelerin a?lmas?n?n da etkisiyle burun esteti?i ba?ta olmak zere estetik ameliyatlar?n?n artt???n? syledi. Burun esteti?i ameliyatlar?n?n asl?nda estetikten ziyade sa?l?k ynnden gerekli ameliyatlar oldu?u ve  bu hastalar?n yzde 50-60?nda nefes al?p verme sorunu ya?and???n? ve bu nedenle ameliyat olman?n zaman zaman zorunluluk haline geldi?ini bildirdi.

 

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi