PDFYazdıre-Posta

Burun Esteti?i Ameliyatlar?nda Hasta-Estetik Cerrah Diyalo?unun nemi Nedir ?

Ameliyatin planlama asamas? tamamen kisiseldir ve cerrahin estetik vizyonu-begenisi ile dogrudan iliskilidir. Estetik vizyon, bilgi ve tecrbeyi tamamlayan, olmazsa olmaz bir parametredir.

Planlama asamas?nda hasta ve doktor benzer kayg?lar? gzetiyor ve estetik begenileri rtsyor ise sonucun iyi olma olas?l?g? yksektir. Bu diyalog kurulmadan, hastan?n beklenti ve endiselerinin analizi yap?lmadan gereklestirilecek bir operasyon dogal olarak beraberinde srprizleri de getirecektir. Daha nce ameliyat olmus bir kisinin burnunun rnek olarak gsterilip ayni burun seklinin istenmesi de ok dogru degildir. nk o burun, o kisiye yak?sacak burundur, herkesin yzne yak?sacak burun sekli farkl?d?r.Zaten burada nemli olan; kisinin beklentilerini de gz nnde bulundurarak, yzne yak?sacak, ameliyatl? oldugu belli olmayacak, dogal ve gzel burun seklini tespit edebilmektir.

rnegin; bir kisiye yak?sm?s bir burun sekli, seri retim gibi yzlerce kisiye fabrikasyon olarak yap?lsa baz?s?nda komik, baz?s?nda vasat, baz?lar?nda da muhtesem grnecektir nk, kisilerin yz sekli ve kemik yap?s? vb. pek ok faktr sonucu etkiler. Bu nedenle sadece mesleki beceri degil ayn? zamanda estetik vizyon da basar?l? bir operasyon iin sartt?r. Ayr?ca estetik cerrah, hastan?n isteklerinin gereki olmad???na ( cerrahi olarak yap?lamayacak,sagl?g?n? bozacak vb.), veya sonucun estetik grnmeyecegi, aksine eskisinden daha kt grnecegine karar vermis ama, hastay? ikna edememisse bu ameliyat? gereklestirmeyerek, olas? hayal k?r?kl?klar?n?n nne de gemis olacakt?r.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Facebook Paylas

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi