Burun Esteti?i Ameliyat? Zor Bir Ameliyat m?d?r?

PDFYazdıre-Posta

Burun Esteti?i Ameliyat? Zor Bir Ameliyat m?d?r *

Burun esteti?i zor bir ameliyat de?ildir.

Hasta iin de?il bir, bir buuk saat kadar sren bir estetik ameliyatt?r. Uyudu?u yani genel anestezi ile hastan?n bir a?r?s? olmuyor. Ameliyat sonras? da hastan?n a?r?s?, s?z?s? olmaz. Hatta bazen baz? hastalar?m bana sorarlar.

Doktor bey a?r?m?z olacak m? diye bende kendilerine a?r?n?z olursa bir kenara yaz?n sonra bana sylersiniz diyorum. Gerekten burun esteti?i ameliyat? a?r?l? bir estetik ameliyat de?ildir. Sonuta gerekten ok ciddi bir a?r? olmuyor. Tabiki ameliyat sonras? baz? ?i?lik ve morluk olu?uyor. ?i?lik ve morlu?un olmas? evredeki bakan insanlar?n a ne olmu? sana byle yada yzn ne kadar ?i?mi? gibi bir tak?m tepkiler alm?? olabilir. Bu a?r?l? oldu?unu gstermez. Bizimde bir yerlere kolumuzu arpt???m?zda morluklar olabilir ?i?likler olabilir fakat bunlar sizin iin a?r? anlam?na gelmiyor. Yani burun esteti?i ameliyat?nda bu ?ekilde de?erlendirmemek gerekir.

Estetik cerrah olarak benim iin zorbir ameliyatt?r. Neden zor bir ameliyatt?r? En kolay burun en basit burun bile zordur .nk hatas?z bir i? ?karmak zorundas?n?z ,ok emek vermek zorundas?n?z , ok d?nerek yapmak zorundas?n?z ve hastay? mutlu etmek zorundas?n?z btn bunlar yap?lan i?ten ziyade hastan?n beklentisiyle uyu?abilecek dzgn tekni?i uygulayabilmek estetik cerrah iin zor.

Hatta bence dnyan?n en zor ameliyat? bir kalp bir beyin ameliyat?yla k?yaslam?yorum nk sanat retiyorsunuz gzel bir sanat icra ediyorsunuz bu ne kadar gzel olursa olsun zor bir i?tir ama ayn? estetik ameliyat? hasta iin zor bir estetik ameliyat olmad???n? buradan btn samimiyetimle syleyebilirim.


Detayl? Bilgi iin Doktorunuza Sorun...


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi