Burun Esteti?ine Uygun Adaylar Kimlerdir?

PDFYazdıre-Posta

Burun Esteti?ine Uygun Adaylar Kimlerdir?

Burun esteti?i operasyonu her ya?taki erkek ve kad?na uygulanabilir.

Fakat, geli?im evresi tamamlanana kadar, bir ba?ka deyi?le 16- 17 ya??na kadar burun esteti?i ameliyat? yapt?r?lmas? tavsiye edilmez. E?er siz de bununuzun orant?s?z oldu?unu d?nyorsan?z, burun kemi?iniz kprl ise, nden bak?ld???nda burnunuz ok byk gzkyorsa, burnunuzda e?rilik varsa, ya da burun delikleriniz ok byk ve geni? ise siz de bu operasyon iin uygun bir adays?n?z demektir.

Burun esteti?i olmadan nce, ilk ad?m plastik cerrah?na ba?vurmakt?r. Bu konu?ma esnas?nda, doktorunuz sizin duygusal ve fiziksel sa?l???n?z? kontrol edecek ve operasyon hakk?nda size bilgi verecektir. Ayr?ca, grd?nz tedavilerden ve ald???n?z ilalardan, nefes alman?z? zorla?t?ran herhangi bir alerjiniz olup olmad???ndan, burun spreyini hangi aral?klarla kulland???n?z gibi konularda doktorunuza bilgi vermelisiniz.

Fiziksel de?erlendirme esnas?nda doktorunuz, burun kemiklerinizi, burnunuzun ?eklini ve bykl?n inceler. Ayr?ca doktorunuz, beklentilerinizi en iyi ?ekilde kar??lamak iin di?er burun esteti?i ile birlikte ba?ka tedavilerde nerebilir.

SORULARINIZI OP DR ALPER BAYRAKTAR' A  ?LETMEK ??N TIKLAYIN

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi