Burun Esteti?i Riskleri

PDFYazdıre-Posta

Burun Esteti?i Riskleri

Burun ameliyat?nda en nemli risklerden biri olan kanama riski bazen ciddi olabilir. zellikle burun t?kan?kl???n? gidermek iin burun ierisinde estetik d??? i?lemler de yap?lacaksa ki gerekli ise mutlaka yap?lmal?d?r, istenmeyen bir kanama olmas? ihtimali artar. zellikle konka (burun eti) rezeksiyonlar?nda bu olas?l?k daha fazlad?r. Burun ierisinde orta byklkte damarlar? bar?nd?ran bir organd?r. Ama bu tr kanamalar genellikle tehlikeli boyutlara varmazlar ve basit tamponlar ile durdurulabilir.

Ameliyattan sonra burun iinde sine?i denilen yap???kl?klar geli?ebilir ve bunlar nefes alman?z? ameliyat ncesine gre daha zor hale getirebilir. Bunun tedavisi genellikle kolayd?r ancak ikinci bir cerrahi mdahale gerekebilir. ok nadir olarak burnun ortas?n? olu?turan septum denilen yap?da delik olu?abilir. Bu genellikle bir sorun olu?turmaz ama nadiren nefes al?rken ses ?kmas?na sebep olabilir. Tedavisi zordur ve yeniden ameliyat olmak gerekir.

Enfeksiyon burunda neredeyse hi grlmez denilebilir. Kanlanmas? ok gl olan bu organ iltihaba kar?? ok direnlidir. Bu ameliyattan sonra enfeksiyon geli?irse t?p literatrne girebilirsiniz.

Ama bu ameliyat sonras? estetik sorunlar, deformiteler ya?arsan?z ya da burun ?eklinizi be?enmezseniz kimse ?a??rmayacakt?r. Dolay?s? ile bu ameliyat?n en s?k komplikasyonu estetiktir. Estetik komplikasyonlar aras?nda burun s?rt?nda kme, a?k tavan (burun s?rt?nda kemiklerin aras?n?n a?k kalmas?), burunda e?rilik, asimetri, nazal valfin bozulmas? sonucunda nefes alamama gibi durumlar olu?abilir.

Tabii ki tecrbeli ellerde, ne yapt???n? bilen, hasta zerinde deneme yapmaya kalk???lmayan cerrahi giri?imlerde bu komplikasyonlar?n olu?ma ihtimali yok denecek kadar azd?r. Her cerrahi giri?imde oldu?u gibi en nemli ameliyat ilk ameliyatt?r. Hatal? giri?imlerin dzeltilmesi her sekonder giri?imde daha zorla??r.


Detayl? Bilgi iin Doktorunuza Sorun...


Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Facebook Paylas

Haberler

FOTO ESTET?K

Estetik Cerrahi Merkezlerinin 12.05.2003 tarih ve 25106 say?l? "Gzellik ve Estetik Amal? Sa?l?k Kurulu?lar? Hakk?nda Ynetmeli?inin" 34. ve 24. maddeleri gere?ince reklam, ilan ve web sayfas? ieriklerine baz? k?s?tlamalar getirilmi?tir.

Buna istinaden hastalar?n ameliyat ncesi ve sonras? foto?raflar?n?n, web sayfas?nda yay?nlanmas? mmkn olmamaktad?r. Bu nedenle "Ameliyat ncesi ve Sonras? Foto?raflar?"n? bu sayfada bulamayacaks?n?z.

Online Burun Analizi